Ladislav Kesner

Festival/Fair
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2006   BLACK '06 - 2. ročník pardubického výtvarného festivalu, Pardubice (Pardubice), Pardubice (Pardubice)