Milena Bartlová

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Ř! Česká národní identita v současném umění
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Poctivé obrazy (Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460), Argo spol. s.r.o., Praha 3
2004   Mistr Týnské kalvárie (Český sochař doby husitské), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Naše, národní umění (Studie z dějin dějepisu umění), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
2012   Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010–2012), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Retrospektiva (Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2017   Co bylo Československo? (Kulturní konstrukce státní identity), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Dissertation
published, title (subtitle)
1983   Příspěvek k ikonografii krásneho slohu (České gotické obrazy s malovanými rámy)