Vladimir Il’jič Lenin

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Zdenek Seydl
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   Stalingrad-Praha, Lidová kultura, 1, 6, 1945/07/09, 2-
1948   Dobříšská konference, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 230-231
1948   Úkoly literární theorie a kritiky, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 380-394
1948   Život a zápas Julia Fučíka, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 394-397
1950   Projev Klementa Gottwalda na Sjezdu národní kultury 1948, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 3-7
1950   K některým otázkám našeho výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 8-9
1950   Boj o socialistický realismus v sovětském výtvarném umění (Projev na III. zasedání Akademie umění SSSR), Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 18-32
1950   Súčasná situácia výtvarnej tvorby na Slovensku, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 33-34
1950   Z výtvarného života v SSSR (Diskuse o kosmopolitismu a naturalismu, Stalinské ceny, Sovětské umění a lid, Sovětský tisk a otázky výtvarné tvorby, Výchova na výtvarných školách), Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 47-48
1950   Jak má vypadat sebekritika, Výtvarné umění, 1, 4, 1950/08, 189-189
1950   Zářný příklad sovětského umění (Projev na zahájení výstavy sovětské grafiky), Výtvarné umění, 1, 5, 1950/10, 195-196
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1950   Současný stav a úkoly sovětské umělecké kritiky, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 260-271
1950   První zkušenosti z úkolové akce, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 272-280
1950   Vývoj slohu v sovětské architektuře, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 281-282
1950   K článku v časopise "Hollar", Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 286-286
1950   Sovětská grafika slouží budování komunismu, Mladá fronta, 6, 117, 1950/05/19, 8-8
1951   Výtvarné umění na cestě služby lidu, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 1-12
1951   Nejpokrokovější umění světa (Světový význam sovětské kultury a umění), Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 289-294
1951   Umění a demokracie, Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 295-317
1951   Z dějin sovětského umění (Říjnová socialistická revoluce a první opatření sovětské vlády v oblasti výtvarného umění), Výtvarné umění, 1, 7-8, 1951/01, 318-340
1951   O vztahu umění ke skutečnosti, Výtvarné umění, 1, 9-10, 1951/06, 453-466
1954   O některých otázkách výtvarného umění, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 1-2
1954   K diskusi o sovětské výstavě, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 1-2
1955   Jak jsem portretoval V. I. Lenina, Výtvarné umění, 5, 9, 1955/12/07, 425-425
1955   952 projektů na Pantheon v Moskvě, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-8
1957   Revoluce a avantgarda, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 1-2
1961   Jarmark umění (Příspěvek k teorii avantgardy třicátých let), Výtvarné umění, 11, 4, 1961/07/31, 154-160
1963   Nové dokumenty o monumentální propagandě, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 10-
1966   Zemřel básník francouzské tapiserie, Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 4-5
1966   K otázce umění jako odrazu, Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 1-3
1966   Spor o princip, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 9-9
1967   Místo předmluvy (Motivy), Zdenek Seydl: Caprichos / comics, , , 1967, -
1970   Zahraniční zprávy, Výtvarná práce, 18, 4, 1970/02/18, 7-
1977   Město a výtvarné umění, Výtvarná kultura, 1, 2, 1977, 13-19
1983   Ten realismus (Rozhovory, polemiky, komentáře, dopisy), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 21-21
1988   Připomínáme, Kulturní rozvoj, Praha, , , 1988/04/26, 0-0
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2009   Kozmos slovenskej neoavantgardy medzi utópiou, fikciou a politikou / Der Kosmos der Slowakischen Neoavantgarde zwischen Utopie, Fiktion und Politik, Transit 68/89, , , 2009, 136-155
2018   Prolegomena k Stalinovu principátu, Historie, to jest vyhnanství z ráje, , , 2018, 30-39
2018   Stalinova cesta k principátu (Pokus o její sledování), Historie, to jest vyhnanství z ráje, , , 2018, 40-60
2018   Šťastní kolchozníci - neštastní rolníci, Historie, to jest vyhnanství z ráje, , , 2018, 110-113
Work
published, title (subtitle)
  Vladimír Iljič Lenin ve Smolném
1954   Lenin v Praze 1912
1955   Lenin v Praze