Man Ray

* 27. 8. 1890, Filadelfie (Philadelphia), Spojené státy (United States)
18. 11. 1976, Paříž (Paris), Francie (France)
surrealist, photographer, film-maker

 

nationality: American
sex: male
web: www.manraytrust.com

word:
Man Ray [mæn reɪ] (vlastním jménem Emmanuel Rudzitsky, někdy také Rudnitsky nebo Radnitzky) (27. srpna 1890 – 18. listopadu 1976) byl americký malíř, fotograf, tvůrce koláží a konstruovaných objektů, sochař i filmař. Patří mezi význačné představitele umělecké avantgardy 20. století. Man Ray se narodil v Americe, většinu tvůrčího života však prožil ve Francii. Tento všestranný umělec procházel rozličnými uměleckými světy, výtvarnými žánry a technikami. Od kubismu se obrátil k dadaismu a k surrealistickému objevování „vyšší reality“ či zhmotňování „vnitřního modelu“. S hledáním nových způsobů uměleckého vnímání a vyjadřování souvisela též Man Rayova fascinace nezvyklými způsoby práce a neobvyklými technikami. Man Rayovy experimenty otevřely cestu k abstraktní fotografii, performanci a konceptuálnímu umění. Man Raye proslavily především „fotografie bez kamery“ (tzv. rayogramy, respektive fotogramy), nelze však opomenout ani jeho portrétní a módní snímky.
zdroj - cz.wikipedia.org, 2010
-
„Man Ray je Man Ray, je Man Ray, je Man Ray.“ Tímto bonmotem charakterizovala Gertruda Stein autorovu mnohotvárnou a protikladnou uměleckou osobnost, obdařenou schopností vidět ve všem poezii a kráčející cílevědomě za svou vlastní představou avantgardního umění.
Man Ray, vlastním jménem Emmanuel Radnitzky patřil již v roce 1915 k umělcům, kteří rozpoznali potenciál fotografického média, poskytujícího víc než jednoduchou formu reprodukce reality. Experimentoval s novými technikami ve fotografii, která se tehdy zdála vzrušující a plná tvořivých příležitostí.
V roce 1921 se podílel na založení Newyorské dadaistické skupiny. Postupně se stal jednou z vedoucích postav vývoje amerického i světového moderního umění. Ovlivnil několik generací umělců. V roce 1921 Man Ray přesídlil do Paříže, centra progresivního umění té doby. Tam se seznámil také s francouzskými dadaisty, ale rozhodujícím momentem vývoje Rayovy tvorby bylo setkání se surrealisty. Pod jejich vlivem vytvořil i několik filmů a pokračoval v samostatné surrealistické tvorbě.
Původně malíř a přítel Picassa, Braqua, Domingueze, Maxe Ernsta či Henriho Millera a Avy Gardner, žil střídavě v Hollywoodu, New Yorku a Paříži. Světového uznání dosáhl proslulými díly, jako byl obraz Milenci, na němž plují oblohou obrovské rty, či dadaistickým objektem Dárek, kde z plochy žehličky trčí hřeby, ale především jako autor básnických fotografií, převracející naruby všechny konvence. Fotografickou techniku dal do služeb obraznosti, objevil solarizaci. Nejdůležitějším objevem Man Raye byly experimentální fotografie, tzv. rayogramy, v jejichž tvorbě pokračoval po příchodu do Paříže. Jeho bohatá a plodná představivost ve spojení s iracionálními technikami fotografických obrazů utvářených bez fotoaparátu plně odpovídá postavení fotografa s jednou nejvýraznějších invencí všech dob. S použitím média fotografie a montáže vnesl Man Ray do umění nový názor na užití jednotlivých prvků v celkové kompozici díla. Věnoval detailní pozornost znakům a fragmentům – očím, rtům, profilu a dodával tak fotografiím erotické napětí a pohyb. Dramaticky zvýraznil tajemnou ženskost. Svou popularitu v mondénní pařížské společnosti získal Man Ray stylizovanými a módními fotografiemi. Předním módním fotografem byl až do konce 30. let.
museumkampa.cs, 2013/03/29

notes:
Odkaz. forma:
Radenski, Emmanuel, 1890-1976
Radnitzky, Emmanuel, 1890-1976
Rudnitzky, Emmanuel, 1890-1976
Ray, Man, 1890-1976