Miloslav Holý

Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1964   Vesnická galerie, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 4-
1968   V 8. čísle Výtvarné práce na straně 5 v rubrice..., Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 2-
1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 5, 1983, 8-9