Ludvík Hlaváček

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2011   Konečně spolu (Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Vážený pane Hlaváčku... (K přednášce o Adolfu Loosovi), Možnost, 5, 26, 1984, -
1986   Zasláno, Někdo něco 4, , , 1986, 94-96
1996   Orbis Fictus (Nová média v současném umění. 2. výročí Sorosova centra současného umění v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha. Koncepce výstavy, katalogu a výběr vystavených děl Ludvík Hlaváček a marta Smolíková. 30.11.1995 až 1.1.996), Detail, 1, 3, 1996/01, 23-23
1997   Jitro kouzelníků?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 2-2
2011   Učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, Sorosovo centrum. Rozhovor s Ludvíkem Hlaváčkem, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 211-221
2011   We Learned as We Went. Někdo Něco (Someone Something), Výtvarné umění (Fine Art) Magazine, Soros Center. Interview with Ludvík Hlaváček, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, , , 2011, 222-230
2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 44-46
WWW
published, title (subtitle)
  Ludvík Hlaváček (artlist.cz)
Petition
published, title (subtitle)
2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2001   Revitalizace obce Řeporyje (Seminář o problému obcí ležících ve stínu velkých měst)
Occassional Print
published, title (subtitle)
2015   Státní cena za literaturu, Státní cena za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury