Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997

date of exhibition: 1999/06/03 - 1999/08/15
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní