Jaroslav Prášil

institution, city
Forlag Moravia Harlev, Dánsko, ()
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)(CZ)
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)(CZ)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)(CZ)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha(CZ)