Jaroslav Prášil

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Ústí nad Labem, , (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, od r. 1975 pedagogem na katedře výtvarné výchovy)