Václav Ševčík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Angažovaný plakát / Affiche engagee
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha