Pavel Brunclík

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1980   František Peterka. Dílo 1947/79.
1980   Milan Peterka
1980   Jana Sigmundová (Ilustrace)
1981   Petr Pavlík
1981   František Tichý: Grafika
1981   Ada Novák
1981   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám
1981   František Gross: Kresby a grafika
1982   Jiří John: Grafika
1982   Aleš Lamr: Kresby
1982   Ota Janeček im Bauhaus
1982   Miloslav Holý: Kresby (85. výročí umělcova narození)
1982   František Mrázek
1982   Karel Stehlík
1982   Milan Kyzour: Obrazy
1983   Jiří Anderle: Grafika
1983   Václav Bartovský: Výběr z díla
1983   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba
1983   Pavel Smolík: Obrazy
1984   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
1984   Beneš Knüpfer 1844 - 1910
1984   Marie Stritzková: Kresby a grafika
1985   Jiří Načeradský: Studie na téma rotujících figur a dynamických prostorů
1985   Miroslav Páral
1986   Dana Puchnarová: Hledání prostoru
1986   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby
1986   Ludmila Jiřincová: Obrazy z let 1982-1986
1987   Jiří Ptáček: Kresby
1987   Ludmila Jiřincová: Ilustrace a grafika
1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let
1988   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942-1947
1989   Petr Pavlík: Práce z let 1976 - 88
1989   Jan Cihla '89
1989   Jan Cihla
1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990   Jiří Načeradský: Obrazy z let 1958 - 74
1990   Dana Puchnarová: Obrazy, grafika, kresby, objekty
1990   Jan Cihla
1992   Václav Zykmund
1993   Aleš Lamr: Tvorba z let 1963-1993
1993   Rudolf Němec
1995   Ota Janeček: Obrazy
1995   Jiří Ptáček: Obrazy
1996   Jiří Votruba: Obrazy / Paintings
1999   Miloš Ševčík: Návrat / Return
1999   Jiří Votruba: Nové obrazy / New Pictures
2002   Příběhy Josefa Jíry
2006   Aleš Lamr: Hra doopravdy (Kresby / sochy / objekty 1964 - 2006)
2006   Stanislav Zadražil: Sochy
2008   Aleš Lamr: Vsobě (Práce z let 1962-2008)
2014   Načeradský v Danubiane (Zbierka Ivana Melicherčíka / Collection Ivan Melicherčík)
nedatováno   Jiří Načeradský: Výběr z díla (Obrazy)
nedatováno   Jiří Votruba
nedatováno   Jan Cihla
nedatováno   Keramik Václav Šerák
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Kurt Gebauer a syn
1978   Intersymposium keramiky Bechyně (8. Mezinárodní keramické symposium)
1980   Intersymposium keramiky Bechyně
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   4 tvůrci tapiserie
1981   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1984   Linie (Avantgardní literárně umělecké sdružení / 1930-38)
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Jarmila Janůjová, Dana Puchnarová
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960)
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1988   České zátiší 20. století
1989   Gotické umění v jižních Čechách (Vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění)
1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69)
1990   Margareta Fabianová: Kresby, obrazy / Pavel Smolík: Obrazy
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Zapomenutá díla
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
2000   alfa 2000 omega
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Jan Kojan, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha
1985   František Mrázek, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1988   František Peterka (Příspěvek k novodobým dějinám výtvarných umění v jižních Čechách), Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1989   Z historie evropské knihy (Po stopách knihtisku a knihoven), Svoboda, nakladatelství, Praha
1989   Ota Janeček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
2003   Aleš Lamr, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
2004   Jiří Votruba, EGON ZENDER INTERNATIONAL,
2006   Janu Zrzavému s láskou (O Janu Zrzavém s některými jeho příbuznými, přáteli, známými a dalšími milovníky jeho díla), Krucemburk, Krucemburk (Havlíčkův Brod)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1979   Bedřich Hlinka, Mladý svět, 21, 3, 1979/01/09, 23-
1980   Kousek země zvaný domov, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 35-39
1981   Mladí jihočeští výtvarní umělci (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, 50-52
1983   Dialogy Jiřího Ptáčka (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 53-54
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1986   Aleš Lamr: Akrylové papíry
1990   Aleš Lamr: Obrazy - objekty
1992   Aleš Lamr: Výběr z díla
1996   Jaroslav Rezek: Obrazy a kresby
2016   Xénia Hoffmeisterová: Stíny /Shadows
Almanach
published, title (subtitle)
1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
1977   Tichá Šárka 1977
Postcard
published, title (subtitle)
1969-   Panoramatická dáma / Panoramatic Lady
1984-   Samostatná výstava, Galerie umění Karlovy Vary
1987-   Světlo světa
1987-   Alfa a Omega 1987
1988   Jaroslav Vožniak: Obraz, 1988 (olej, komb. technika, 110 x 110 cm)
1988   Rudolf Němec: Espreso 1987 (akryl, olej, plátno, 162 x 195 cm)
1988   Jiří Načeradský: 64, 1964 (olej na plátně, 131 x 140 cm)
1989   Jiří Načeradský: 67, 1967 (olej, plátno, 180 x 200 cm)
1989   Jiří Načeradský: Dualita, 1987 (olej, sololit, 274 x 171 cm)
1989-   Blesky, hlasy, hromobití
nedatováno   Jaroslav Rezek: Červená hlava, 1978 (kombinovaná technika, 29 x 59 cm)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
1990   Volné seskupení 12/15 v obrazech (Pozdě, ale přece)
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1982   Grafika na Malé scéně