Jindřich Marco

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Antike Münzen..., Výtvarná práce, 7, 17, 1959/09/21, 5-
1989   Tváře tvůrců, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 8-