Zdeněk Němeček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Zdeněk Němeček: Sochy
1978   Zdeněk Němeček: Sochy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Kornelie & Zdeněk Němečkovi (Plastiky, vystřihovaná grafika, textilní koláže, tapiserie )
1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Sport a umění
1989   Výtvarníci Prahy 8
2003   Sport v českém umění 20. století / Sports in the Czech Fine Arts of the 20th Century
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru / Special Circumstances in Public Space (Ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu / An Illustrated Guide to Demolished, Removed and Relocated Art in Public Space from the Period of Communism), Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Výstava školních prací AVU, Výtvarná práce, 7, 12, 1959/07/27, 8-9
1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 8, 19, 1960/10/13, 2-
1989   Proměny realismu, Sport v umění, , , 1989, 148-201
2015   Závody s tvarem a barvou, Ego!, 1, 40, 2015/12/04, 20-25
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
2006   Aukce umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
nedatováno   Zdeněk Němeček
Map/Plan
published, title (subtitle)
2017   Umělecká díla na sídlišti Ďáblice
Funeral Card
published, title (subtitle)
1989   Zdeněk Němeček (akademický sochař)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění