Jan Mukařovský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Několi připomínek ke kritické praxi, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 345-348
1948   Paznámka o spolupráci mladých Čapků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 353-358
1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 403-404
1956   Celostátní konference spisovatelů o S. K. Neumannovi, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 10-
1968   12. prosince byla ve Šternberském paláci..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 2-
1969   Nová hlediska, k nimž dospěl surrealismus..., Surrealistické východisko 1938 1968, , , 1969, 29-36
1970   Jazyk a jazyky, Výtvarná práce, 18, 6, 1970/03/18, 1-6
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
1996   The philosophy of the recess, Umění , 44, 1, 1996, 41-52
1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, , , 1998, 61-71
1999   Úvodem, Cestou necestou, , , 1999, 9-11
2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, , , 2001, 282-285
Thesis
published, title (subtitle)
2015   Estetika Johna Deweyho a interaktivní umění