Ludmila Padrtová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1945 - 1949   Reálné gymnázium, Třeboň (Jindřichův Hradec) ,