Jaroslav Vávra

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Jaroslav Vávra: Akty
1966   Jaroslav Vávra
1971   Jaroslav Vávra
2011   Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra (1920-1981)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Žena a dnešek
1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ
1962   Skupina DOFO
1965   Fotografie skupiny DOFO (Hajn, Kohoutek, Kytka, Přeček, Reichmann, Vávra)
1966   Surrealismus a fotografie
1966   Akt experiment
1968   Surrealismus a fotografie
1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995   DOFO Fotoskupina
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
2003   Ejhle světlo
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2015   Landskrona Foto View: Czech Republic (A Century of Avant-garde and Off-guard Photography)
2016   Na pierwszy rzut oka / Na první pohled / At First Sight (Wybór z czeskiej fotografii XX i XXI wieku / Výběr z české fotografie 20. a 21. století / A selection of Czech photography from the 20th and 21st centuries)
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1971   Fotografické experimenty, Výtvarná práce, 19, 5, 1971/03/02, 4-4
2004   Akt v české fotografii 1960 - 2000, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17, 10, 2004/05/13, 7-
2004   Vávra Jaroslav, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 148-149
2012   Lovec obrazů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 13-
2014   Poezie všedního dne ve fotografii, Umění / Art, 62, 1, 2014, 36-54
WWW
published, title (subtitle)
  Jaroslav Vávra (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1966   Galerie výtvarných umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy barevných fotografií a aktů Jaroslava Vávry...
2011   Lovec obrazů fotograf Jaroslav Vávra / Image hunter the photographer Jaroslav Vávra (1920-1981)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1963   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje (díla severomoravských výtvarníků)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
2001   Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie