Edith Jeřábková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1990 - 1996   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc) (Filozofická fakulta, dějiny umění), Švácha Rostislav