Eva Janošková

institution, city
Deutsche Spielkartenmuseum, Leinfelden, ()
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)(CZ)
Museum Schloss Homburg, Bad Homburg v.d. Höhe()
Národní galerie v Praze, Praha(CZ)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)(CZ)
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)(CZ)