Erika Bornová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Erika Bornová: Obrazy a sochy
1997   Erika Bornová: Sochy a obrazy
1999   Erika Bornová: Setkání na sněhu
2004   Erika Bornová: Nebe na zemi - Odpočívej v pokoji / Paradise on Earth - Rest in Peace
2008   Erika Bornová: Udělám vše / I´ll do everything
2011   Erika Bornová: Na cestě
2016   Erika Bornová: Posedlost
2016   Erika Bornová: Křehké monumenty / Fragile Monuments
nedatováno   Erika Bornová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Malba a plastika mladých
1989   Erika Bornová-Sládková, Michal Gabriel, Petr Sládek
1990   Mladé ateliéry ´90
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1994   Náhubek / Maulkorb
1996   Svárov 96
1999   Hommage à Franz Kafka
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   Erika Bornová, Ivana Lomová: Pod dekou
2000   Melancholie
2002   Dílna 02 (Mikulovské výtvarné sympozium, devátý ročník)
2004   Dialogue: Los Angeles / Prague 2004 (Certain Traces / Jisté stopy)
2006   Erika Bornová, Tomáš Císařovský: Člověk a krajina
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
2010   Bienále výtvarných forem (2008, 2010)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Vzpomínka na Svárov, Někdo něco 6, , , 1986, 54-62
1989   Erika Bornová-Sládková, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1989   Slavnost barvy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 5-
1989   Proměny a přestrojení, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 5-
1995   Erika Bornová (Galerie Labyrint 024), Labyrint revue, , 7, 1995, 21-24
1998   Objekty ve Faustově domě vycházejí z dávných legend, periodikum, , , 1998, -
1998   Bez názvu - Předposlední výstava..., , , , , 3-
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2007   3 otázky pro..., Revue Art, , 4, 2007, 33-33
2008   Udělám vše (Erika Bornová), Revue Art, , 2, 2008/2, 24-27
2011   Na cestě, Art + Antiques, , 3, 2011/03/08, 74-
2011   Na cestě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 5, 2011/03/10, 6-
2013   Rodinný portrét (Tomáš Císařovský ve Wannieck Gallery), Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 69-70
2016   Bornové Posedlost, Art + Antiques, , 11, 2016/11/07, 95-
WWW
published, title (subtitle)
  Erika Bornová (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Erika Bornová - Sládková: Výstava obrazů a soch
1992   Erika Bornová
1995   Erika Bornová: Obrazy, sochy
1995   Erika Bornová: Obrazy a sochy
1998   Erika Bornová: Sochy
1999   Erika Bornová: Setkání na sněhu
2004   Erika Bornová: Nebe na zemi - Odpočívej v pokoji
2008   Erika Bornová: Udělám vše / I'll do everything
2010   Erika Bornová
2014   Erika Bornová: Born to Erika
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1993   Tomáš Císařovský, Erika Bornová
1996   Mrkačka
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Hommage à Franz Kafka
2004   Art Safari 7
2004   Jisté stopy / Certain Traces (Dialogue: Los Angeles / Prague)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2015   Art Safari 30 de luxe
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
2003   I. aukce moderního umění
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2011   20. aukce
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2004; česká
Occassional Print
published, title (subtitle)
2013   Smalt Art 2013 (Jedinečné umělecké sympozium v Ostravě)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl