Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989

institution, city
Steidl Publishers, Göttingen