Vladimír Nárožník

* 3. 1. 1939, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 23. 7. 2002, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Poet, Illustrator, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01082710

Vladimír Nárožník

Vyrostl v Praze-Dejvicích, kde také navštěvoval ZŠ (1945–1954). Po maturitě na Střední průmyslové škole stavební (1958) nastoupil do podniku Stavby silnic a železnic, v listopadu téhož roku do projektové kanceláře Agroprojektu. V roce 1959 se zapsal na Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, po pěti semestrech však začal pracovat jako stavební dělník v Peci pod Sněžkou. V letech 1963–1965 absolvoval dvouletou vojenskou službu v Praze-Ruzyni. Poté byl zaměstnán jako stavební technik u Generálního investora výstavby hlavního města Prahy, rok pracoval v dokumentačním oddělení Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1969 působil v nakladatelství Odeon, nejprve jako pracovník propagačního oddělení a redaktor dvouměsíčníku Novinky Odeonu, od roku 1976 jako výtvarný redaktor, roku 1982 se stává vedoucím redaktorem výtvarné redakce Odeonu. Od ledna 1995 byl ve svobodném povolání, spoluprecoval s řadou předních českých nakladatelství, galerií a jiných kulturních institucí.
Těžištěm Nárožníkovy umělecké tvorby je knižní grafika, své výtvarné práce z tohoto oboru vystavoval v roce 1989 v Malé galerii Československého spisovatele na Národní třídě a na mnoha skupinových výstavách, ilustrace uveřejnil mj. v časopise Světová literatura. Publikoval v Plameni, Sešitech pro mladou literaturu a ojediněle na začátku 80. let ve Svědectví (Paříž).
Nárožníkova sbírka Slova, carte blanche představuje typ expresivní a vizuální poezie, směřující k maximální hutnosti a k filozofickému pojetí básnické výpovědi. Její osou je neoklasicistický důraz na nepomíjivou krásu uměleckého prožitku a jeho subjektivního zrcadlení. Romantický vztah k umění a dějinám básník vtěluje do vyhraněně patetické dikce svých veršů. Po vydání prvotiny Nárožník své další texty, soustředěné v drobných rukopisných sbírkách, již nepublikoval a zaměřil se především na gestické kresby a typografickou tvorbu. Pozdější autorovu básnickou tvorbu (cykly Defenestrace psa a Anglické hodiny, skladba Canto) představuje je až posmrtně vydaný soubor Básně. Od úsečného, staccatovitého verše prvotiny se Nádvorník postupně propracoval k volnějším a relativně rozsáhlým veršovým útvarům. Ve skladbě Canto, která pochází z roku 1975 a poprvé vyšla v exilovém časopise Svědectví roku 1979, dominuje nahněvaná expresivní gestičnost a kritičnost obrácená proti společenské realitě Čech oné doby.
slovnikceskeliteratury.cz, 26.1.2022

Vladimír Nárožník

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha

Vladimír Nárožník

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Vladimír Nárožník

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/05/22 -   Vladimír Nárožník: Knížky, kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982   Zeitgenössische tschechische Schriftgestaltung und Kaligraphie, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1982/02/25 - 1982/03/28   Soudobá česká písmařská tvorba, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/01 - 1983/02   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo (Současná česká knižní tvorba), Izložbena zala Ruski, Sofie (Sofia)
1983/06   Arta scrisului contemporan Ceh, Galeria Căminul Artei (ETAJ), Bukurešť (Bucureşti)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1994/03/24 - 1994/04/24   Nejkrásnější české knihy roku 1993, Památník národního písemnictví, Praha
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/04/25 - 2003/06/01   Nejkrásnější české knihy roku 2002, Památník národního písemnictví, Praha
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha

Vladimír Nárožník

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Soudobá česká písmařská tvorba, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Zeitgenössische tschechische Schriftgestalltung und Kaligraphie, Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1983   Arta scrisului contemporan Ceh
  1983   Svremenno čechoslovaško šriftovo tvorčestvo, Svaz bulharských výtvarných umělců, _
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990), Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže), Památník národního písemnictví, Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002, Památník národního písemnictví, Praha
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2021   Edice Plamen, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Písmařská tvorba, Výtvarná kultura, 31-35
  2010   Lidé kolem umění, Via artis, via vitae, 663-688
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Vladimír Nárožník: Knížky, kresby, Československý spisovatel, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Vladimír Nárožník
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vladimír Nárožník

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Slova, carte blanche, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2003   Básně, Torst, Praha

Vladimír Nárožník

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Národní umělec František Jiroudek: Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
  1982   František Kupka: Knižní tvorba, Středočeská galerie, Praha
  1982   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Josef Lada: Výběr z malířského díla
  1983   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo
  1984   Miroslav Pangrác: Sochy a obrazy, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1985   Milada Kazdová: Výběr z tvorby 1935 - 1984
  1986   František Severa: Ilustrace
  1986   Petr Poš, Městské muzeum, Františkovy Lázně (Cheb)
  1990   Adriena Šimotová: Setkání 1960/1990
  1991   Adriena Šimotová: Svěcení reality
  1991   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů (Muzikalistická tvorba třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Demartini: Dílo 1964/1974, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Oldřich Smutný: Rozmanitosti
  1991   Otakar Slavík: Malby a kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Jiří John: Životní dílo, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Václav Boštík: Osmdesát kreseb
  1996   Bohuslav Reynek 1892 1971, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1996   Malířské dílo Jana Baucha, Galerie Art Praha, Praha
  1996   Ota Hájek: Fotografie, Městské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1997   Josef Čapek 1887-1945: Kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1998   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1998   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Lev Šimák neznámý (Malířské dílo Lva Šimáka z 30. a 40. let), Galerie Art Praha, Praha
  1998   Vladimír Janoušek neznámý, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Otakar Zemina: Práce první a poslední
  1999   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989
  2000   Fr. Jiroudek, Galerie Art Praha, Praha
  2000   Jiří John: Kresby
  2000   Malířské dílo Františka Jiroudka, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Lidice ve výtvarném umění
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1994   UB 12, Umělecká beseda, Praha
  1997   Tři generace Kodetů
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  2000   Portrét roku 2000 / The Portret of the Year, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Jitřní ptáci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Tlustý Angličan, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1975   Stíny v ráji, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1978   Svět dobrodružství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Kapela naděje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Reportáže 1941/1945, Lidové nakladatelství, Praha
  1981   Daleké zahrady, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Čtyřicet dnů, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Canaletto, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Obrázek na slonové kosti, Československý spisovatel, Praha
  1984   Páni kluci, Lidové nakladatelství, Praha
  1984   Prostory spánku, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Co vykřikují věci (Gregerie), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Jeskynní ptáci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Kupte strunu za korunu, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   Moll Flandersová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Pátý živel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Podivuhodná zvířata, Lidové nakladatelství, Praha
  1986   Schovávaná se sluníčkem, Lidové nakladatelství, Praha
  1986   Sněžný part, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Věci, o kterých s nikým nemluvím, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Já žízeň, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Jiří Mikula, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Josef Velčovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Nultá hodina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Sicilská obrana, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Víceméně, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   2001: Vesmírná odysea, Rajské fontány, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Adolf Born, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Francouzská setkání, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Jáma a kyvadlo a jiné povídky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Jiří Balcar, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Josef Herčík, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   M'ironie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Mokré moře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   O, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Pergamenová hora, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Pomíjivý autoportrét, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Republika snů, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Terč života, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Umění ve vědomí společnosti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Autoportrét ve vypouklém zrcadle, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Jean Dubuffet, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Kuželník u Tiberu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Le Corbusier, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Michael Rittstein, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Mletpantem, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Mokré moře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   My spokojení pozorovatelé zkázy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Smršť, Československý spisovatel, Praha
  1989   Sport v umění, Nakladatelství Olympia, Praha
  1989   Zdeněk Hajný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Americký sen, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1990   Čáry, Odeon, Praha
  1990   František Burant, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   František Turek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Heteronyma, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Jiří Sopko, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Karel Chaba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Kvílení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Mapa času, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   O člověku a kultuře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Znamení Vodnáře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Byla jsem šťastná, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Ivan Ouhel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jak rozumět médiím (Extenze člověka), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Souček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Mafián, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1991   Všechno, co opravdu potřebuju znát jsem se naučil v mateřské školce, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, Inverze, Praha
  1992   Autosexualismus a psychoerotismus, Odeon, Praha
  1992   Celý život (2) (Výbor z deníků 5. listopadu 1976 - červenec 1984), Torst, Praha
  1992   Dhammapadam cesta k pravdě, Odeon, Praha
  1992   Humboldtův dar, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1992   Husitská epocha a J. A. Komenský, Odeon, Praha
  1992   Kafkova přítelkyně Milena, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1992   Lidská duše a sex, Odeon, Praha
  1992   Luk a lyra, Odeon, Praha
  1992   Mimozemšťané v dějinách, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Zeď vzpomínek, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1993   Ach jo, aneb, Některé postřehy z obou stran ledničky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Antikódy (91, (117), obálka, přebal), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Daleko blízko, Český spisovatel, a.s., Praha
  1993   Firma, Knižní klub, Praha
  1993   Jiří Kolář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Klub radosti a štěstí, Knižní klub, Praha
  1993   Max Ernst, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Mějte naději, Knižní klub, Praha
  1993   Možná, možná ne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Román zasvěcení, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1993   Už hořela, když jsem si do ní lehal, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Víra a láska, Knižní klub, Praha
  1994   Buddha, Nakladatelství Argo, Praha
  1994   Duše moderního člověka, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1994   Hrdinové táhnou do boje, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1994   Jiří Kolář, Český spisovatel, a.s., Praha
  1994   Josef Sudek (Slovník místo paměti), Artfoto, Praha
  1994   Katedrála a jiné povídky, Odeon, Praha
  1994   Konfucius, Nakladatelství Argo, Praha
  1994   Má lásko, postmoderno, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1994   Nevyšlapanou cestou (Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu), Odeon, Praha
  1994   Okresní město, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1994   Paní de Winterová, Odeon, Praha
  1994   Podzemní město, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1994   Svět proměn, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1994   Veliká stavba, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1994   Vyprodáno, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1995   Český liberalismus: texty a osobnosti, Torst, Praha
  1995   Dech noci, noc duchů - duch noci, noc dechů, Artfoto, Praha
  1995   Kniha a český exil 1949-1990, Torst, Praha
  1995   Od začátku do konce (Naše životní rituály), Nakladatelství Argo, Praha 4
  1995   Polemiky Ferdinanda Peroutky, Český spisovatel, a.s., Praha
  1995   Proč to dělám právě tak, Dům knihy Portal, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1995   Prózy, Triáda, Praha
  1995   Příběhy příběhů, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1995   Reportáž, psaná na oprátce (První úplné, kritické a komentované vydání), Torst, Praha
  1995   Třikrát Donald a Berta, Grafoprint-Neubert, Praha 5
  1995   Zpovědi českého Američana, Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   Až do předsíně nebes (Čtrnáct studií o baroku našem i cizím), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1996   Freud, Nakladatelství Argo, Praha
  1996   Kateřina Rynglová, Triáda, Praha
  1996   Kruhy pekla, Ivo Železný, s.r.o., Praha
  1996   Nevyhnutelnosti, Torst, Praha
  1996   Pátým pádem, Triáda, Praha
  1996   Samomluvy, Torst, Praha
  1996   Siamský příběh, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1996   Tváře za zrcadlem, Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
  1996   Záblesky života, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Obhajoba zapomenutých myšlenek, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1997   Psychoanalýza v Čechách (Sborník ze semináře ke 140. výročí narození Sigmunda Freuda), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Eva Hrušínská vzpomíná..., Achát, Praha
  1998   K surrealismu, Torst, Praha
  1998   Milan Kundera, H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  1998   O duchovnosti v umění, Triáda, Praha
  1998   O osamělosti umírajících v našich dnech, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  1998   Promluv, paměti (Návrat k jedné autobiografii), Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1998   Třikrát neodolatelný detektiv Lam, Knižní klub, Praha
  1998   Výbor z poezie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1998   Vzpomínky, Torst, Praha
  1999   Cestou necestou, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1999   Léta 1938/1945 (Válečné vzpomínky), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Pedagogický náčrtník, Triáda, Praha
  1999   Podřezávání větve, Torst, Praha
  1999   Třikrát Lam a Coolová, Euromedia Group, Praha
  1999   Třikrát ostrý hoch Burke, Euromedia Group, Praha
  2000   Bod - linie - plocha (Příspěvek k analýze malířských prostředků), Triáda, Praha
  2000   Franz Kafka (Životopis), Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2000   Jiné texty, Torst, Praha
  2000   Krajiny japonské duše (Čtrnáct esejů o moderní japonské literatuře), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2000   Třikrát dusno v San Francisku, Euromedia Group, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dům mezi okny, H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  2001   Gustav Mahler (Vzpomínky), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy, Nakladatelství Franze Kafky, Praha
  2001   Pnin, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Věra Janoušková: Já to dělám takhle, Torst, Praha
  2002   Básně, Torst, Praha
  2002   Ve znamení levobočka, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Dopisy Evě / Dopisy Zbyňkovi, Torst, Praha
  2004   Sonety / The Sonnets, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2007   Podzimy a jara, Triáda, Praha
  2009   Král, dáma, kluk, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Návštěvy, Triáda, Praha
  2018   Skutečný život Sebastiana Knighta, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2019   Lužinova obrana, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Pět brazilských novel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2011   Zločin a trest v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.-27. února 2010), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2015   Útisk - charita - vyloučení (Sociální 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Neviditelná loajalita? (Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Slovník zkratek, Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (Q - Ž), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1996   Universální lexikon umění, Knižní klub, Praha
návštěvní kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Inspektor a noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha

Vladimír Nárožník

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Básně, Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Majáková loď, Světová literatura, 144-188

Vladimír Nárožník

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Nejkrásnější české knihy roku 1993 (Katalog soutěže), Památník národního písemnictví, Praha