Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry

person, born
Geržová Jana 18. 2. 1951