I. nový zlínský salon

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1996   Nedokončená volba Miss aneb Jak vybrat 250 nejlepších (Poznámka o práci odborné jury Nového zlínského salonu)
1996   O salonu „nesalonně”