Ladislav Sitenský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Putování na kole, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
1971   Praha stověžatá, Orbis, Praha
1986   Krajinou domova, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1989   Praha mého mládí, Nakladatelství Olympia, Praha
1991   Z válečného deníku, Naše vojsko, nakladatelství, Praha