Jaroslav Uiberlay

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Ještě poznámka k Výstavě mladých v Mánesu, Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 2-
1957   Na slovíčko o „Galerii mladých“, Mladá fronta, 13, 112, 1957/05/11, 3-3
1957   Z činnosti ústředního výboru svazu, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 2-
1957   Zpráva z ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 2-3
1958   Stipendium pro mladé malíře, grafiky a sochaře na rok 1958, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 10-
1958   Zpráva o první schůzi celostátní komise pro výstavu mladých výtvarníků, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 11-
1958   Mladým výtvarníkům, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 9-
1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 8-9
1979   Okresní galerie výtvarného umění Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1981   Pražské výstavy březen-květen 1981, Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -