Jaroslav Uiberlay

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Jemelka
1962   Miloslav Jemelka (Obrazy Miloslava Jemelky z let 1945 - 1959)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Jaroslav Chudomel: Kresby, Miloslav Jemelka: Obrazy, Rudolf Svoboda, Plastiky
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Ještě o srozumitelnosti, Výtvarná práce, 11, 11-12, 1963/07/19, 10-