Ladislav Janouch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984, nedatováno   Jan Norman
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002 (VIII. ročník)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2017   Sochařské symposium Rehabilitační nemocnice Beroun 2017
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2000   Bohemia (Le monde de Franz Werfel et la monde des nations, Die welt Franz Werfels und die Moral der Volker), Peter Lang AG, Europeische Verlag der Vissenschaften, Bern
2018   Jsem takový pendler z Plzně (K osmdesátinám Prof. MuDr. Richarda Rokyty, DrSc), Univerzita Karlova, 3. Lékařská fakulta, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Zpívající Pikovice, Večerní Praha, , , 1961, -
1974   O jedné výstavě, Mladá fronta, , , 1974/08/20, -
1975   Salón mladých výtvarníků, Mladý svět, 17, 27, 1975, -
1975   Metronom, ČST, , 52, 1975, -
1975   V galerii mladých, Mladá fronta, , , 1975/03/11, -
1975   Sochař Ladislav Janouch: Host prosincového Metronomu, Mladý svět, XVII, 52, 1975, -
1976   Plastiky v Brně, Svobodné slovo, , , 1976/11/04, -
1976   Na téma žena, Lidová demokracie, , , 1976/03/23, -
1976   Mladí vystavují, Mladá fronta, , , 1976/08/28, -
1976   Přehlídka mladého umění, Svobodné slovo, , , 1976/11/17, -
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1978   In der Nähe von Siklos, Daily News, , , 1978/05/24, -
1978   Vítězná cesta sochařství, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 17-20
1978   Okresní galerie Náchod (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Přehled významných realizací za rok 1976 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1982   Naše umění slouží zájmům lidu a socialismu, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 4-17
1983   Klíče předá jaro, , , , , -
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1985   Sochařská tvorba v architektuře, České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, , , 1985, 17-22
1987   Centrální tenisový dvorec v Praze na Štvanici, Architektura ČSR, , , 1987/06, 417-425
1988   Město sochy film, Československý architekt, 34, 15, 1988/06, 8-
1988   Město, sochy, film, Rudé právo, , , 1988/04/21, -
1988   Naše umění v Paříži, Rudé právo, , , 1988, -
1990   Návrat Franze Werfla, Lidové noviny, , , 1990/09/07, -
1990   Výročí Franze Werfla na světové úrovni, , , , , -
1990   Franz Werfel kehrt nach Prag, zurück (Notizen zur Rezeption zu seinem 100. Gebutstag), , , , , -
1999   Expresivní figurace v Litoměřicích, Právo, , , 1999/06/25, -
1999   Žena - to je téma..., České noviny, , , 1999/11/26, -
1999   Socha nejen symbolem nadčasovosti, Hospodářské noviny, , 33, 1999/02/17, -
1999   Blíží se čtvrté máchovské setkání, , , , , -
2000   Sochaři se setkali na sympoziu, Mladá fronta Dnes, , , 2000/07/12, 4-
2000   Zahrada Čech dala vykvést novému setkání výtvarníků, Právo, , , 2000/07/12, 14-
2000   Intersalon 2000 rozdal ceny, Českobudějovické listy, 9, 187, 2000/06/12, 5-
2000   Míšeň dobývá třináct litoměřických výtvarníků Sdružení Salva Guarda, Deník Litoměřicka, , , 2000/01/17, 6-
2001   Deset let symposia Džbán, Raport, , , , -
2002   Sochaři se představují: David Janouch, Rakovnicko, , , 2002/07/27, -
2003   Již deváté Vltavotýnské dvorky uvedou třicet šest výtvarníků, , , , , -
2004   Intersalon zahájil v novém a rozdal letos udělené ceny, Českobudějovické listy, 13, 241, 2004/10/15, 10-
2005   Muž, který se živí sny, Marks a Spencer Magazín, , , 2005/ podim, zima, -
2008   Sdružení pražských malířů ovládlo Galerii J.Trnky, , , , , -
2009   Kultura a umění, Malá kronika Prahy 12, , , 2009, 72-80
2009   Křest sborníku, Světelský zpravodaj, , 9, 2009/10, 21-22
2009   Tip na knihu, Světelský zpravodaj, , 9, 2009/10, 22-
2010   Nepřehlédnutelná hrst, Obrys-Kmen, , 18, 2010/05/15, 2-
2010   Vernisáž v Galerii Na Půdě, Světelský zpravodaj, , , 2010/05, -
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky slavnostně zahájeny, Vltavín, 21, 7/2011, 2011/07/11, -
2012   Tip na knihu (Belhavý kůň), Světelský zpravodaj, , , 2012/09, 14-
2012   Pozvánky (Do Rakovníka...), Prameny, , , , 18-19
2013   Tip na knihu (Kamenné stádo), Světelský zpravodaj, , , 2013/04, 25-
2013   Čtyři sochy rozšíří výzdobu města, Litoměřicko, II., 27, 2013/07/04, 4-0
2015   Dvanáct Havlů, stejný počet Holých a třináct bust Kaplického, Mladá fronta Dnes, , , 2015/01/08, -
2015   Ladislav Janouch v Chodovské tvrzi, Noviny Prahy 12, , , 2015/09/30, 5-0
2016   Výstava ukáže i obraz ukradený před sedmy lety, Strakonické listy, , 77, 2016/04/02, 3-
2016   V muzeu pohladí po duši dílo Niny Čampulky, Kladenský deník, , , 2016/04/13, -
2016   Odešel jeden z nás, , , , , -
2017   IV. sochařské symposium Lysolaje, Lysolajský zpravodaj, , , 2017/07-08, 10-
2017   Akademický malíř Jindřich Modráček: Nejlepší obrazy jsou malovány srdcem, Velká Dobrá, 8, 1, 2017/07(03, 6-7
2019   Už i básník Jaroslav Holoubek má svou knihovnu, , , , , -
2019   Slavnostní otevření knihovny Dr. Jaroslava Holoubka, Almanach, , , 2019, 56-57
2019   V prostorách Vysoké školy hotelové v Praze byla slavnostně otevřena Knihovna Dr. Jaroslava Holoubka, Chotěbořské Echo, , 7, 2019/4/11, 23-
WWW
published, title (subtitle)
2012/08/17   Belhavý kůň, třináct humorných, smutných i milostných povídek (www.citarny.cz)
2020/07/01   Sochylon U Budyho ((www.přítomnost.cz))
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2008   Vojtěch Kubašta
2010   Renata Ceković: Barvy duše
2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby, obrazy (animovaný film, ilustrace, sochy, kresby a obrazy)
2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby a obrazy
2014   Ivan Král: Fotografie (společně s Ladislavem Janouchem)
2014   100x Vojtěch Kubašta
2016   Niny Čampulky (Sládečkovo vlastivědné muzeum p.o. v Kladně Vás zve na zahájení výstavy ak.mal.)
2017   Kouzelný svět Vojtěcha Kubašty
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2014   Ladislav Janouch: Sochy Ivan Král: Fotografie
Dissertation
published, title (subtitle)
2013   Animovaný film pohledem žen
ex libris
published, title (subtitle)
2015   Ex libris L.Janouch
Periodical
published, title (subtitle)
1973/08/07   Stadión
1974/04/03   Naše rodina
1974/04/10   Naše rodina
1974/08/24   Mladá fronta
1975   Umění a řemesla (3)
1975/03/11   Mladá fronta
1975/06/02   Mladá fronta
1975/12/3   Naše rodina
1976/06/09   Lidová demokracie
1976/08/27   Svobodné slovo
1977/06/01   Naše rodina
1979/04/04   Svobodné slovo
1982/08/20   Večerní Praha
1982/10/27   Kmen (literatura-teorie-kritika)
1985   Panorama
1985   Panorama (3)
1986/02/27   Práce
1986/06/13   Večerní Praha
1987   Panorama (3-4)
1989   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
1990/09/18   Hlas revoluce
1996/05   Grant, časopis o nadacích a neziskovém sektoru (5)
2000   Obrys - Kmen (týdeník pro literaturu a kulturu 23)
2011/0107   Obrys - Kmen (týdeník pro literaturu a kulturu)
2020/06/01   Sochařský zpravodaj 157 (Sochylon 2020 vzpomínat na sochaře Davida Janoucha)
Poster
published, title (subtitle)
2008   Vojtěch Kubašta
2014   Ladislav Janouch: Sochy, Ivan Král: Fotografie
2014   100x Vojtěch Kubašta