Marcela Pánková

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Ústřední kulturní dům železničářů na Vinohradech (O výstavách v ÚKDŽ, a také jinde, hovoří s Marcelou Pánkovou Milena Slavická), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 32-36
2010   Lidé kolem umění, Via artis, via vitae, , , 2010, 663-688
WWW
published, title (subtitle)
  Marcela Pánková (www.artlist.cz)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1997   Marcela Pánková
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí