Marcela Pánková

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1960 - 1966   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, dějiny umění),
1960 - 1966   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, filosofie, psychologie),