El Lisickij

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Evropa, _, (navrhoval výzdobu sovětských pavilónů na výstavách a veletrzích)
0 - 0   Amerika, _, (navrhoval výzdobu sovětských pavilónů na výstavách a veletrzích)
0 - 0   Vešč (Věc), Berlín (Berlin), (vydával společně s Iljou Erenburgem)
1910 - 1914   Darmstadt, Darmstadt, (studoval techniku)
1921 - 0   Akademie výtvarných umění, Moskva (Moscow), (profesor)
1922 - 0   Berlín (Berlin), Berlín (Berlin), (doprovázel výstavu moderního ruského umění)
1923 - 1925   Švýcarsko, _, (působil)
1925 - 1928   kestnergesellschaft (Kestner-Gesellschaft), Hannover, (spolupráce na nové instalaci zemského muzea)
1925 - 0   Curych, Curych (Zürich), (vyšla kniha Umělecké ismy, kterou napsal s H. Arpem)
1928 - 0   Rusko, _, ()