Prokop Paul

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2012/07/17 - 2012/08/17   Alexandr Paul, fotograf, Praha
2014/09/04 - 2014/10/31   Jan Matyáš: Vidím něco, co ty nevidíš, Praha
2018/06/02 - 201/07/29   Jan Matyáš: Vidím něco, co ty nevidíš, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)