Petr Maixner

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 1950/12, 241-251
1977   Západočeská galerie v Plzni (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -