Ivan Csudai

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Ivan Csudai: Mysticum
2003   Ivan Csudai: Medveď myš (väčšia)
2006   Ivan Csudai: Evoluce / Evolution
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Nový slovenský obraz
1988   Simona Bubánová, Stanislav Bubán, Ivan Csudai, Jozef Šramka, Laco Teren (Výstava piatich mladých výtvarníkov)
1988   Dotyky a spojenia 8
1989   Celoslovenská výstava mladých
1990   22e Festival International de la Peinture 1990
1990   Slowakische Kunst heute
1991   Súčasné slovenské výtvarné umenie / Gegenwartige kunst der Slovakei / Contemporary Art in Slovakia
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
1993   Šedá cihla 34/1993
1994   Fragments / Fragmente (Slowakische Kunst der neunziger Jahre / Slovak Art of the Nineties)
1995   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov)
1999   Stratený ráj / Paradise Lost (Barok & súčasnosť / Baroque & The Present)
2000   Traja z pekného páru
2001   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky / Art contacts of the Visegrad four
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG
2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny)
2002   Dotyky a spojenia (9. december 1985 - 17. november 1989)
2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (Druhá časť)
2004   Three of a nice pair / Três de um bonito par (Ivan Csudai, Stanislav Diviš, Laco Teren)
2005   Druhý dotek (Principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2007   PitoreSKa (O současném slovenském obraze)
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery)
2009   Selection 11.1
2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2012   AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011
2012   Independent Scene (A Segment of Slovak Visual Art 1960-2000)
2014   Paradox 90 (Kurátorské koncepcie v období mečiarizmu (1993–1998) / Curatorial Concepts During Meciarism (1993–1998))
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88, , , 1988, 0-0
1992   Ivan Csudai, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, , , 1992, 106-106
1996   Vynoření ornamentu z ducha postmoderny (Ivan Csudai), Vesmír, 75, 2, 1996/02, 118-
2006   ART SK: Současné umenie v Bratislave, Revue Art, , 3, 2006/03, 55-56
2006   The Situation of Visual Culture in Post-War Slovakia, East Art Map, , , 2006, 307-317
2008   Aukcia súčasného umenia (Woxart & Weiss), Revue Art, , 4, 2008/4, 50-53
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
WWW
published, title (subtitle)
  Ivan Csudai (sk.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Ivan Csudai
1989   Ivan Csudai: Scenografia
1991   Ivan Csudai
1992   Ivan Csudai: Mystika
1992   Ivan Csudai
1993   Ivan Csudai: Obrazy
1994   Ivan Csudai: Maľba
1996   Ivan Csudai - Laco Teren: Vzduchaplné 90-TE
1996   Ivan Csudai: 9 ľahkých kúskov / 9 Easy Pieces
1997   Ivan Csudai: 9 ľahkých kúskov
2002   Ivan Csudai: Rok medveďa
2003   Ivan Csudai: Medvěd = nyš (väčšia)
2005   Ivan Csudai: Teddy novej generácie
2006   Ivan Csudai: Desať ľahkých rokov
2006   Ivan Csudai: Evolúcia (obrazy)
2006   Ivan Csudai: Evoluce / Evolution
2008   Ivan Csudai: Nové obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1988   Prešparty '88
1988   ...Igorovi Kalnému
1989   Ivan Csudai, Laco Teren
1991   Ivan Csudai: Bilder, Constance Feriny Hoedemakers: Keramik, Doris Raymann Nowak: Schmuck
1993   Šedá cihla 34/1993
2000   Ivan Csudai - Alex Hanimann: Für wen oder was / Pre koho alebo čo
2005   Prievan (Současná slovenská malba 2000 - 2005; Contemporary Slovak Painting 2000 - 2005)
2006   His Master´s Freud
2009   Selection 11.1, Kotec & friends
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
Graphics
published, title (subtitle)
1988   Zviera
1992   Ivan Csudai 1993
1992   Ivan Csudai 1993
1992   Ivan Csudai 1993
1992   Ivan Csudai 1993
1992   Ivan Csudai 1993
1997   Brechen - Trennen 2
1999   Svetlo v nás
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2017   Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence
Picture
published, title (subtitle)
1989   Vzdialené svetlo
1989   Kúpeľ
1989   Horúca krajina
1991   Dva ohne
1995   Cínový dážď
1996   Lietajúci Teddy
1996   Umierajúce slnko
1999   Kabinet sľz, II.b.
1999   Kabinet sľz II.a
2002   Klonos
2005   Ghost in the library
2005   Good Sun - Bad Day
Poster
published, title (subtitle)
1993   Šedá cihla 34/1993
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2011   Zuzana (Privátna zbierka slovenského súčasného umenia)
2020   20. století, 80.–90. léta / The 1980s and 1990s (1)
Text
published, title (subtitle)
nedatováno   Csudai Ivan
nedatováno   Ivan Csudai se narodil ..., Erik Šille se narodil ..., Dávid Baffi se narodil ..., Michal Černušák se narodil ...
nedatováno   Ivan Csudai: Signatura e le sue forme
Press News
published, title (subtitle)
1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)