Ivan Csudai

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1974 - 1978   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) ,
1981 - 1987   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Meszárošová Irina