Pavel Büchler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Jiří Kolář: The End of Words (Selected Works 1947-1970)
1995   Pepča Stejskal: Hlavou dolů
2016   Pavel Büchler: In Amongst the Ashes
2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions
2018   Joska Skalník: My tancovat nemusíme / We don´t have to dance
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Re-visions (Fringe interference in British Photography in the 1980s)
1986   Boundaries
1990   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík: Three Artists of Czech Origin
2000   Snowballing: Manual (Snowballing is the document of a project)
2005   Whatever happened to social democracy?
2016   Fenomén Ateliér papír a kniha / The Phenomenon of the Paper and Book Atelier (Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana / Artists' Books and Objects by J. H. Kocman's Students)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
nedatováno   Two Nine Two (Essays in Visual Culture)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d´origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1988   Book Works (A Partial History and Sourcebook), Book Works, Londýn (London)
1996   Desert, John Hansard Gallery / City Gallery Southampton, Southampton
2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2017   Selected Writings by Pavel Büchler since 1987, Ridinghouse, Londýn (London)
2017   Vladimír Ambroz: Akce / Actions, BiggBoss, Praha 2
2019   Pavel Büchler: What the Cleaners Found, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
nedatováno   eari, Manchester Metropolitan University, Manchester
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Random Acces, Rivers Oram Press, Londýn (London)
1996   Ambient Fears (Random Access 2), Rivers Oram Press, Londýn (London)
1997   Decadent, Foulis Press, Glasgow
2003   Saving the Image: Art after Film, Manchester Metropolitan University, Manchester
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Introduction, Re-visions, , , 1985, 3-6
1991   A Snapshot from Bohemia, Creative camera, , 310, 1991/06-07, 34-35
1993   Interview, Art Papers, 17, 1, 1993/01-02, 38-40
1996   Aktuální rozhovor s Pavlem Büchlerem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 20, 1996/09/26, -
1996   There Could hardly, Buster, , , 1996, 3-8
2005   Red Flag on the Cathedral (Hester Reeve Interviews Pavel Büchler), The Internationaler, , , 2005, 6-8
2010   Rozhovor s Pavlem Büchlerem , Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, , , 2010, 20-26
2010   Rozhovor s Pavlem Büchlerem, Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, , , 2010, 38-94
2010   An Interview with Pavel Büchler, Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, , , 2010, 96-100
2010   Milý Douglasi..., Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, , , 2010, 114-
2010   Dear Douglas..., Pavel Büchler: Marná práce / Labour in Vain, , , 2010, 117-
2019   Co vynalezl Guttenberg?, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, , , 2019, 69-77
2019   What did Guttenberg invent?, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, , , 2019, 212-214
2020   Zajímá mě zpochybňovat, to, co si myslíme, že už víme (Rozhovor s Pavlem Büchlerem), Prostor Zlín, 27, 4, 2020, 24-27
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Buster
Collective Catalogue of Posters
published, title (subtitle)
1984   Sequences
1985   Night Works
Periodical
published, title (subtitle)
1986   Creative camera (The Wall: 25 Years)
2010/06   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
2010/07   Knight´s move
Project
published, title (subtitle)
1978   JHK's Monography (Longitudinal Teamwork) (In nebo about art)
Offprint
published, title (subtitle)
2005   Erratum (Blank Page)
Text
published, title (subtitle)
1997   Pavel Büchler: Interview by Mark Durden
2000   Interview