Josef Hora

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1922   Srdce a vřava světa, František Borový, nakladatelství, Praha
1933   Tonoucí stíny (Balady a jiné básně), František Borový, nakladatelství, Praha
1944   Máchovské variace, František Borový, nakladatelství, Praha
1949   Pozdravy, Československý spisovatel, Praha
1960   Jan Houslista, Československý spisovatel, Praha