Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města)
2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1995   Muzeum umění v Olomouci v rekonstrukci architekta Michala Sborwitze
2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
Project
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa