Jan Neruda

* 9. 7. 1834, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 22. 8. 1891, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Journalist, Poet, Writer, critic

 

sex: Male

NK AUT: jk01083209

notes:
Pseudonym
Hovora, Janko, 1834-1891
Odkaz. forma
Neruda, Yan, 1834-1891
Nieluda, Yang, 1834-1891

Jan Neruda

Max Švabinský: Jan Neruda, 1901, kresba uhlem
hrob na Slavíně, foto - Jiří Hůla 2009
 

Jan Neruda

from - to   institution, city, notes
1820 - 1850   Zásmuky (Kolín), Zásmuky (Kolín), na prázdninách
1837 - 1838   Dům č.p. 35, Zásmuky (Kolín)
1837 - 1838   Zásmuky (Kolín), Zásmuky (Kolín), Přistěhoval se do Zásmuk s rodiči v roce 1936 a po dvě léta tu vedli trafiku.
1860 - ????   Čas, časopis
1860 - 1860   Kouřim (Kolín), Kouřim (Kolín), V Roku Jana Nerudy se píše, že 31.5.1860 navštívil v Kouřimi novináře a politika Josefa Baráka.
1865 - ????   Národní listy, Praha

Jan Neruda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/05/21 - 2004/07/25   Prostý Jan Neruda, Památník národního písemnictví, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2014/12/09 - 2015/01/23   120 let od vzniku Topičova salonu 1894–2014, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Neruda

archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1971   Čeští spisovatelé 19. století (Studijní příručka), Československý spisovatel, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1998   Kdo byl kdo (Naši cestovatelé a geografové), Nakladatelství Libri, Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Nerudova Praha v díle Vlastimila Rady (Kresby, akvarely, tempery)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2014   120 let Topičova salonu 1894-2014, Společnost Topičova salonu, Praha
  nedatováno   Z Čech až na konec světa, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [1919]   Studie o Janu Nerudovi, František Topič, nakladatelství, Praha
  1917   Brázda (Dvě knížky českého novináře. Knížka první / Uměním), Štencův grafický kabinet, Praha 1
  1918   Čeští básníci o české budoucnosti, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1941   Román lásky a cti (Dramatická montáž), František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Kapitolky ze Slezska (Studie z kulturní minulosti), Nakladateství Svět, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   Uprostřed století (Podobizny lidí devatenáctého věku), Václav Petr, Praha
  1948   Velké osobnosti, Orbis, Praha
  1950   Neruda v dopisech, Československý spisovatel, Praha
  1951   Život Jana Nerudy (Dopisy - dokumenty. Díl prvý. Básník Hřbitovního kvítí (do roku 1857)), Československý spisovatel, Praha
  1952   Rok Jana Nerudy v datech, obrazech, zápisech a poznámkách, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1956   Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost), Orbis, Praha
  1960   Čtení o českých umělcích a buditelích, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1974   Portréty a problémy (Literárněhistorické interpretace), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   Démantová spona, Československý spisovatel, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1985   Čtení o Janu Nerudovi, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Osobnosti Zásmucka, Zásmuky (Kolín), Zásmuky (Kolín)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), XI, 2, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1972   Glosy ze Strahova (16), 16, Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Mácha a Neruda, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, 275-291
  1941   Karel Dvořák: Jan Neruda, 3 týdny v umění, 99
  1941   Příklad Jana Nerudy, 3 týdny v umění, 97-98
  1948   Barvy Jana Nerudy - Barvy havlíčkovy a ruk 1848, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 283-286
  1965   Neruda contra Purkyně II., Výtvarná práce, 13, 17, 10-10
  1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, 108-113
  1982   Tři malé příběhy o knihách (Máchův Máj, Babička Boženy Němcové; Nerudovy prosté motivy), Všecky krásy světa, 493-499
  2008   Jan Neruda, Paměť Prahy, 276-279
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Prostý Jan Neruda, Památník národního písemnictví, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Literární výlety do okresů Český Brod, Kolín, Nymburk a Poděbrady, Kniha, n.p., Praha
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Památce Jana Nerudy (Z listáře Jana Nerudy), Společnost pro postavení pomníku Jana Nerudy v Praze
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Literatura o Janu Nerudovi, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Neruda (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Jan Neruda

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Písně kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Nerudův odkaz (Výbor z básní a prósy Jana Nerudy), Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Antonín Svěcený), Praha
  1921   Povídky malostranské, František Topič, nakladatelství, Praha
  1929   Povídky malostranské, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1929   Žerty hravé i dravé, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1937   Hřbitovní kvítí, Vilém Šmidt, Praha
  1940   Zpěvy páteční, Prokop Toman ml., Praha
  1941   Arabesky a studie, Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1941   Domov a svět (Výbor z feuilletonů, studií a žertů), Jan Voves, Praha
  1941   Povídky malostranské, Jan Voves, Praha
  1941   Různí lidé, Jan Voves, Praha
  1941   Světla (Výbor ze studií a kritik), Jan Voves, Praha
  1948   Balady a romance, Jan Pohořelý, Praha
  1950   Jen dál! (Výbor povídek, feuilletonů a básní), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1950   K českému máji (Výbor ze sociálních próz), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   O umění, Československý spisovatel, Praha
  1954   Pražské obrázky, Československý spisovatel, Praha
  1954   Prosté motivy, Československý spisovatel, Praha
  1956   Povídky malostranské, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Trhani, Československý spisovatel, Praha
  1956   Úsměvy Jana Nerudy (Výbor z humoristické a satirické prózy), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1958   Pařížské obrázky, Československý spisovatel, Praha
  1959   Obrazy života chudých a utiskovaných (Výbor z próz), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1959   Písně kosmické, Československý spisovatel, Praha
  1962   O pražském měsíčku, Střední průmyslová škola grafická, Praha
  1963   Povídky malostranské, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Obrázky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1971   Povídky malostranské, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1979   Kniha veršů Jana Nerudy, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1979   Písně kosmické, Československý spisovatel, Praha
  1981   Obrazy ze života, Československý spisovatel, Praha

Jan Neruda

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1909   Máj (Jarní almanach na rok 1858), Spolek českých spisovatelů beletristů Máj, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1955   Dar přátelství (Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy "Vývoj české knihy 1468-1955" ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou), Odbor kultury krajského národního výboru, Olomouc (Olomouc)
  1956   Karel Havlíček Borovský (1856-1956), Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Květy české poesie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Katolická žena, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1951   Svatováclavský kalendář 1951, Česká katolická charita, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Václav Levý: Sochařské dílo, Místní národní výbor, Liběchov (Mělník)
  1981   Antonín Dvořák, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2001   Žrouti, jedlíci, labužníci, Galerie Vivo, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Román lásky a cti (Dramatická montáž), František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1967   Bohumil Hrabal uvádí... (Výbor z české prózy), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1968   141 soudniček (Výbor ze soudniček českých autorů), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Vějíř naší prababičky (Výbor poezie z let 1858-1869), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1980   Chvála věcí (Úvahy o smyslu věcí v našem životě), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Malá knížka o Kytici, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Malá knížka o Baladách a romancích, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  1984   Živý pramen (Výbor z české a slovenské lidové poezie), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2004   Nezabolí jazyk od dobrého slova (Antologie českého aforismu), Euromedia Group, Praha
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28, 7
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Matičce, Katolická žena, 46
  1949   Balada horská, Lidový kalendář
  1950   Jen dál, Svatováclavský kalendář 1951, 30-31
  1950   Tři králové, Svatováclavský kalendář 1951, 42-43
  1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce
  1953   O Loretánských zvoncích, Křesťanská žena
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Památce Jana Nerudy (Z listáře Jana Nerudy), Společnost pro postavení pomníku Jana Nerudy v Praze
  1959   Svatováclavská mše 1876, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1978   Václav Šolc: Byl den můj bouří divých plný, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)

Jan Neruda

ilustrace
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ilustrace k Nerudovým "Pražským obrázkům"
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Žrouti, jedlíci, labužníci, Galerie Vivo, Praha
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1972   Čítanka z dějin české a slovenské estetiky XIX. století (Vybral a uvádí Vladimír Dostál), Československý spisovatel, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, 20-34
  1948   Albert Pražák za katedrou, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 282-283
  1948   Bouřlivý rok 1848 v české poesii a próze, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 227-230
  1948   Historik a kritik, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 155-160
  1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 193-195
  1948   Proč kritická vydání klasiků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 310-311
  1948   Viktor Dyk (Projev na slavnostním představením ve Stavovském divadle dne 3. ledna 1948), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 41-46
  1950   Josef Mánes, klasik českého malířství, Výtvarné umění, 3, 97-107
  1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 2-10
  1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8, 298
  1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena
  1953   Quido Mánes (K 125. výročí jeho narození), Výtvarná práce
  1953   Umělcova chvála života, Křesťanská žena
  1960   Jaromír Neuman: Itálie (Recenze), Výtvarné umění, 38-39
  1966   Praha, město manýrismu (Manýra), Výtvarná práce
  1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, 14-17
  1984   K tvorbě životního prostřední v socialistickém Československu - spolupráce české architektury a výtvarného umění, Výtvarná kultura
  1988   Od Volných směrů k Ateliéru, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  2003   Práce vznikají lepením částeček na papír, periodikum
  2006   Mikoláškovi v Zásmukách, Zásmucký zpravodaj
  2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, 25-41
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu-23
  2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 40-42
  2022   Sochař Vilím Amort v Modřanech, Noviny Prahy 12 březen 2022, 14
  2022   Vzpomínka na malíře a grafika Václava Maška, Posel z Budče 39, 57-58
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Setkání se Zdeňkem Sýkorou a Zdeňkem Zieglerem u příležitosti vydání knihy Jan Neruda Písně Kosmické, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Kolínsko (Průvodce kolínským okresem), Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha