Vlastimil Zábranský

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
Periodical
published, title (subtitle)
1968/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)