Jaroslav Krejčí

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1967   Ilustrace mladých, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 5-
1989   Tváře tvůrců, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 8-
1990   Non-official v Řeznu, Tvorba, , 22, 1990, 10-10
1991   Fórum ´po dvou letech´, Český deník, , , 1991/11/14, 5-5