Pavel Jasanský

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Žena ve fotografii, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12, 1988/08/30, 2-