Pavel Jasanský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1972   Bohuslav Reynek: Výběr z díla 1930 - 1971
1981   Adolf Born
1981   Jaroslav Králík: Obrazy z let 1970-1980
1982   Vyleťal
1990   Hana Wichterlová: Sochy
1991   Jaroslav Róna
1991   Hugo Demartini
1992   Bohuslav Reynek
1996   Jiří Kolář: Objetos y collages
1996   Bohuslav Reynek 1892 1971
2000   Sochařka Hana Wichterlová
2004   Vladimír Preclík
2008   Karel Nepraš
2011   Bohuslav Reynek (1892-1971)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   W. A. Schlosser, V. Nováková
1989   Střední věk
1989   Sovinec 1986/88
1991   ...a po deseti letech
2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2007   Zaostalí / Forever
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Hugo Demartini, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Pavel Šmok (Na přeskáčku), Nakladatelství Akropolis, Praha
2002   Divadlo Viola - 40 sezon, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2010   Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Galerie ještě jinak I., Umění a řemesla, , 4, 1991, 67-77
1996   Show rooms Bohuslava Reynka, , , , , 18-21
objekt
published, title (subtitle)
1983   Cyklus Místo
Periodical
published, title (subtitle)
1966/09   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1969/04   Divadlo
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1991   Bohuslav Reynek