Zdeněk Lhotský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Dílna 95 (Mikulovské výtvarné sympozium, druhý ročník)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1995   Mikulovské sympozium Dílna 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 22, 1995/11/02, 5-
1999   Zdeněk Lhotský, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 41-44
1999   O založení skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 186-188
1999   Historky ze života skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 189-194
2008   Róna, Milkov, Lhotský aneb tvrdohlavá buňka z Umprumky, Time IN, , , 2008/10/01, -