Vladimír Novotný

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1935   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost a soubor grafických prací
1942   Alois Moravec: Obrazy a kresby
1948   Martin Reiner
1950   Jan Štursa
1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
1950   Ludvík Kuba: Zátiší
1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
1973   František Kotrba: Restaurátor
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1938   Postavy českých dějin
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1946   České malířství XIX. stol.
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1951   Mistři české kresby
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1952   Česká krajina XIX. století
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   České malířství XIX. století
1957   L'art ancien a Prague et en Tchécoslovaquie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1942   Frans Hals, Orbis, Praha
1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, Orbis, Praha
1957   Národní galerie (České malířství konce XIX. a začátku XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1928   Bohumil Kubišta, Český svět, 25, 11, 1928/12/04, 252-
1947   Umění moderní Ameriky, Život, 20, 7-8, 1947/10, 179-179
1949   České malířství a sochařství v Národní galerii, Československo, 4, 2-3, 1949, 65-95
1949   Чешская живопись и скульптура в Национальной галлерее , Československo, 4, 2-3, 1949, 96-120
1949   Czech painting and sculpture at the National Gallery, Československo, 4, 2-3, 1949, 123-159
1949   La peinture et la sculpture tchèque a la Galerie nationale, Československo, 4, 2-3, 1949, 160-196
1950   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 1, 1, 1950/01/15, 10-17
1953   Kabinet pro theorii a dějiny umění, Umění, 1, 1, 1953/06/30, 7-9
1953   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Pročítáme-li stati Z. Nejedlého o výtvarném umění...), Umění, 1, 1, 1953/06/30, 26-30
1954   O umění velké Číny, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 8-
1955   Galerie českého umění XIX. století (Proslov ředitele Národní galerie dr. Vladimíra Novotného při otevření sbírek umění XIX. století v jízdárně Valdštejnského paláce), Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 3-
1955   Kabinet pro teorii a dějiny umění..., Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1955   Česko-slovenské vztahy ve výtvarném umění XIX. století, Umění, 3, 1, 1955/05/26, 1-8
1955   Vedoucí znaky uměleckého vývoje XIX. století, Umění, 3, 1, 1955/05/26, 16-18
1968   Odpověď dr. Volavkovi, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 6-
Periodical
published, title (subtitle)
1949   Československo (Národní galerie)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
nedat.   Sbírka českého sochařství