Vladimír Novotný

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Státní archiv v Terstu, Terst (Trieste), ()
1922 - 1924   Národní muzeum, Praha, (pomocná vědecká síla)
1925 - 0   Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, Praha, (asistent Karla Kramáře)
1930 - 1934   Volné směry, časopis, Praha, (redaktor)
1939 - 0   Českomoravská zemská (Národní) galerie, _, (náměstek ředitele)
1945 - 1960   Národní galerie v Praze, Praha, (ředitel)
1950 - 1952   Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava), (ředitel)
1952 - 1960   Kabinet pro teorii a dějiny umění ČSAV, Praha, ()
1953 - 0   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, (korespondent)
1953 - 1960   Umění, časopis (1953 -), Praha, (redaktor)
1963 - 0   Středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha, (ředitel)
1966 - 1975   Památková péče, časopis, Praha, (redaktor)
1976 - 1977   Památky a příroda, časopis, _, (redaktor)