Paolo Veronese

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1951   Pedagogické názory P. P. Čisťakova, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 15-24
1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 139-140
1962   Obrazy které promluvily, Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 3-6
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1968   Zahraniční zprávy (Tintorettovo výročí), Výtvarná práce, 16, 19, 1968/11/29, 11-
1970   Manet a staří mistři, Výtvarná práce, 18, 22, 1970/10/27, 7-
2011   Evropská malířská centra a barokní Olomouc, Olomoucké baroko, , , 2011, 107-133