Paolo Veronese

from - to, institution, city, (notes)
0 - 0   Dóžecí palác, Benátky (Venezia), (provedl výplně v Sále devíti)