Ilja Sainer

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Ilja Sainer: Terče (Obrazy - objekty)
1989   Ilja Sainer: Výběr z cyklu Fragmenty (Kresby - obrazy - objekty 1987 - 1989)
1992   Ilja Sainer: Ecce homo (Téma ukřižování v díle 1978-92 / Obrazy a objekty)
1993   Ilja Sainer: Fragmenty 3 Studie k En-Sof (Kresby a obrazy 1991 - 93)
1994   Ilja Sainer: Fragmenty 1987-93 (1.-3. část)
1997   Ilja Sainer: Ostrovy
2006   Ilja Sainer: Malý velký příběh (Nevystavené obrazy Ostrovů 1998 - 99. Pocta Gustavu Mahlerovi)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Bioprostory (Ilja Sainer: Výběr z cyklu Bioprostory 185-88 (kresby, obrazy, objekty), Jaroslav Drahokoupil: Variace na dané téma (fotografie))
2007   Galerie Dion (2006)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Succubus aneb Běs sviňavý ženský, Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
1996   Borokosy (Řeči na mezi), Nejmenší nezávislé nakladatelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2003   Velké sochy v srdci Prahy (Mezinárodní festival současného umění), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 20, 2003/10/09, 2-
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
2003   M. Aleš Písně pijácké a vojenské