Galerie výtvarného umění

Author's Catalogue
published, author, title (subtitle)
1964   Jan Preisler 1872 - 1918
1972   Jan Preisler 1872 - 1918
1979   Jan Preisler 1872 - 1918
Collective Catalogue
published, author, title (subtitle)
2010   1. trienále Současná česká ilustrační tvorba
Poster
published, author, title (subtitle)
1964   Jan Zrzavý: Doma (Knižní ilustrace)
1964   Karel Svolinský: Pohádky Boženy Němcové
1965   Jan Bauch: Knižní ilustrace
1965   Cyril Bouda: Ilustrace
1965   Karel Hyliš: Plastiky a kresby
1965   Antonín Pelc: Ilustrace
1965   Dětská kresba a malba
1965   Ota Janeček: Ilustrace
1965   Moderní české umění
1966   Haďák: Karikatury
1966   František Tichý: Grafika
1967   Jan Zrzavý: Práce z let 1962-1966
1967   Jiří Šebek: Kresby, grafika
1967   Jiří Rathouský: Grafika
1967   Dětská výstava
1967   Beseda s Janem Zrzavým o Benátkách a Řecku
1967   Naivní umění
1968   Česká kniha 1958-1968
1968   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby
1968   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
1968   Jiří John: Obrazy a grafika
1968   Ledeč ´68 (Výstava současné grafiky z Východočeského kraje)
1968   Směry a proudy nefigurativního malířství
1968   Ladislav Novák: Alchymáže
1969   Koláž v českém výtvarném umění
1969   Obrazy a grafika Jaroslava Šerých
1969   Adolf Hoffmeister: Podoby & koláže
1969   Jindřich Prucha: Obrazy
1969   Výstava výtvarných prací žáků LŠU v Havlíčkově Brodě
1969   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1968
1969   Ledeč ´69
1969   František Gross: Obrazy
1969   Ladislav Zívr: Sochy
1970   Naděžda Plíšková: Grafika, sochy, kresby, Karel Nepraš: Račte točit. Plastiky, kresby, grafika
1970   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě
1970   LŠU - Havlíčkův Brod
1970   Slovenské malířství (reprodukce), Grafika po roce 1948 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích
1970   Josef Šíma: Ilustrace
1970   Beseda s Františkem Grossem nad jeho obrazy
1970   Lidé objektivem. IV. ročník soutěže
1971   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1970 - 1971)
1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby
1971   Karel Černý: Výbor z malířské tvorby let 1934-1958
1971   Lidé objektivem (V. ročník soutěže)
1971   Tapiserie
1972   Umění a doba (Sociální a pracovní motiv v českém výtvarném umění po roce 1918 z majetku Východočeské galerie v Pardubicích)
1972   Věra Habermannová: Šperk, Václav Černoch: Keramika
1972   Jaroslav Panuška: Obrazy - kresby
1972   Venda Truhlářová: Obrazy z Vysočiny
1972   František Škrabánek: Obrazy
1972   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1971 - 1972)
1972   Josef Lada: Ilustrace
1972   Lidé objektivem (VI. ročník soutěže)
1973   Antonín Strnadel: Výstava z ilustrační tvorby
1973   Eva Činčerová: Grafika
1973   České výtvarné umění proti válce ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
1973   Česká krajina 20. století ze sbírek Východočeské galerie Pardubice
1973   Plakát bojující ze sbírky Národní knihovny v Praze
1973   Za svět se sluncem (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1972 - 1973)
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1973   Kupředu, zpátky ni krok (Výstava k 25. výročí Vítězného února a vzniku Lidovým milicí)
1974   Josef Kos: Ilustrace, kresby, grafika
1974   Typo & (Výstava užité grafiky a typografie)
1974   Jaroslav Šmídra: Obrazy
1974   Slovenské národní povstání a dnešek
1974   Jaroslav Hašek a sovětské Rusko
1974   Leningrad město hrdina
1974   Jiří Horník: Výběr z díla
1974   Lidová umělecká výroba 1974
1974   Dětský výtvarný projev (Výstava okresního kola soutěže ZUČ 1973 - 1974)
1975   Socialistické proměny Havlíčkobrodska (Výstava k 30. výročí osvobození Sovětskou armádou)
1975   Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1975   Jarmila Kalašová: Obrazy
1975   František Antonín Jelínek: Obrazy (Výstava obrazů k 85. narozeninám)
1975   Matěj Trojan: Obrazy
1975   Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Kresby, ilustrace, grafika
1975   Umění staré Euroasie (Skalní obrazy na území SSSR)
1976   Josef Saska: Grafika
1976   Lev Šimák (K osmdesátinám zasloužilého umělce)
1976   Karel Teissig: Kresby, ilustrace, plakáty
1976   Richard Přikryl: Obrazy - kresby
1976   Žena ve výtvarném umění
1976   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1976   Jaroslav Grus: Obrazy z majetku VČG Pardubice a autora
1976   Záchrana lidové architektury
1977   Lubomír Mecl: Obrazy z let 1962 - 1976
1977   Současná sovětská grafika
1977   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
1977   Revoluční plakát 1920 - 1938
1977   Škrdlovická sklárna a její výtvarníci
1977   Havlíčkobrodsko
1977   Rastislav Michal: Kresby, grafika, ilustrace
1977   Hermína Melicharová: Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
1978   Výtvarní umělci Havlíčkobrodska
1978   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
1978   Humor, satira, karikatura socialistických zemí
1978   Věrni odkazu Vítězného února
1978   Východočeští výtvarní umělci k 30. výročí Vítězného února
1979   Jindřich Hegr
1979   Brusírny skla Úsobí (1779 - 1979)
1979   Josef Saska: Zeichnungen - graphik
1979   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerie v Praze, Klasikové české ilustrace - expozice z sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1979   Jaroslav Danda, Josef Langer: Keramika - kov
1979   Ludmila Jandová: Výbor z tvorby 1974-1979
1980   Mikl, Vyčítal: Kreslený humor
1980   Miroslav Matoušek: Fotografie
1980   František Peterka: Výbor z tvorby 1947 - 1979
1980   35 let socialistického budování okresů Špišská Nová Ves a Havlíčkův Brod
1980   Curt Querner: Akvarely, kresby, grafika
1980   Božena Horská-Kusá: Obrazy
1980   Antonín Waldhauser (1835 1913)
1981   Výstava satirické grafiky bulharských umělců Stojana Christova a Nikolaje Pekareva
1981   60 let bojů a vítězství
1981   Tschechische illustration aus der sammlung der Galerie der bildenden Kunst in Havlíčkův Brod
1981   Jan Exnar: Vitraj
1981   Miroslava Zychová: Kresby, obrazy, keramika
1982   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia
1982   Seydl: Kresby, ilustrace, grafik
1982   Jan Malátek: Sochařská tvorba
1982   Bohuslav Blažej: Typografova abeceda
1982   U. Bankrothová: Obrazy
1982   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
1983   Radomír Kolář: Obrazy, kresby, ilustrace
1983   Antonín František Stehlík, Jan Rostislav Stehlík: Obrazy
1983   Jaroslav Panuška: Výběr z tvorby
1983   Milan Med: Obrazy a kresby žen 1962 - 1982 (Výstava k Mezinárodnímu dni žen)
1983   Tschechische grafik aus der sammlung der Galerie der bildende kunst in Havlíčkův Brod
1983   Vítězný únor (35 let budování socialistické společnosti)
1983   Jean Effel
1983   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika
1984   František Kaván
1984   Hra s barvami (Výstava prací výtvarného kroužku děti při Galerii výtvarného umění)
1984   Jaroslav Alt: Obrazy, Jaroslav Alt ml.: Grafika
1984   Stavební vývoj Havlíčkova Brodu
1984   Kamenná romance (Život a práce kameníků a dělníků v lomech)
1984   Zdeněk Bláha: Obrazy - kresby
1984   Spišská krajina ze sbírky Vlastivědného muzea Spiše s galerií z družebního okresu Spišská Nová Ves (Výstava obrazů ke 40. výročí SNP)
1984   Harald Thiel, Gerhard Zönnchen: Kresby, grafiky, pastely (Zvláštní výstava)
1984   Antonín Zápotocký (100 let od narození)
1985   Květen 1945 na Havlíčkobrodsku
1985   Antonín Machek (1755-1844) (Výběr z portrétní tvorby)
1985   Václav Tajovský: Bilder - graphik
1985   Oslavy 250 let Gymnázia Havlíčkův Brod
1985   Sklo keramika
1985   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1986   35 let branné a vlastenecké práce Svazarmu
1986   Havlíčkobrodsko 1981 - 1985 (Rozvoj okresu v 7. pětiletce)
1986   Eva Janíčková: Grafika
1986   Sdružení kreslířů humoru a ilustrátorů při Krajském výboru Českého svazu novinářů v Hradci Králové
1986   Erich Fraass: Kresby, grafiky, akvar
1986   Richard Přikryl: Obrazy
1986   Ilustrace k ruským a sovětským autorům ze sbírky GHB
1987   Josef Kremláček: Výběr z tvorby
1987   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
1987   Jan Václav Stamic (Výstava k 270. výročí narození a 240. výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Václava Stamice)
1987   Sovětská grafika - výbor z tvorby ukrajinských, gruzínských a uzbeckých umělců (Přátelství - výstava místních památek a dokumentů k česko-ruským a česko-sovětským vztahům)
1987   Jaroslav Cheben: Pastely, kresby, grafiky
1987   Josef Kremláček: Auswahl aus dem schaffen
1987   Venda Truhlářová: Motivy z Vysočiny
1987   Česká krajina (Grafika ze sbírek GHM)
1988   Miroslav Štolfa: Obrazy
1988   Josef Kos: Obrazy
1988   Jiřina Hartingerová: Grafiky, kresby, tapiserie
1988   Současná grafika ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod, Odkaz Vítězného února - muzejní výstava památek a dokumentů
1988   Václav Černoch: Keramika
1988   Dobromil Zahradník: Komorní plastiky, kresby, dřevořezy
1989   Elena Brestenská: Výběr z tvorby
1989   Josef Saska: Výběr z tvorby
1989   Obrazy a plastiky mistrů 16. - 18. století ze sbírek Okresního muzea
1989   Jan Jůzl: Výběr z tvorby
1989   České moderní zátiší (Výběr ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
1989   Grafické techniky
1989   Zdeněk Baloun: Výběr z tvorby
1990   Vojtěch Preissig: Grafika
1990   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika
1990   Výběr přírůstků sbírek 1987 - 1989
1990   Otakar Štáfl: Výběr z tvorby
1990   Ladislav Kazda: Výběr z tvorby
1991   Jaroslav Doležal: Dřevěné plastiky, Jiří Vavřina: Obrazy
1991   Jan Malátek: Sochařská tvorba
1991   Václav Zeman: Obrazy, ilustrace, grafika
1991   Miloš Petera: Obrazy, kresby 1981 - 1991
1991   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
1991   Jan Exnar: Malba - sklo
1991   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
1992   Michal Ranný
1992   Antonín Dvořák 1817 - 1881
1992   Jaro 93 (Kolekce oděvních modelů Lenky Miláčkové a keramiky Václava Černocha)
1992   Josef Kos: Obrazy, grafika
1992   En face ´91 (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
1992   Prodejní výstava výtvarných děl (Z fondu Dobrá vůle výtvarníků)
1992   Petr Máša: Obrazy, kresby, grafika
1992   Jaroslav Kopecký (Výstava obrazů)
1992   Stanislav Bittermann: Obrazy, plastiky
1992   Česká moderní ilustrace ze sbírek Galerie Havlíčkův Brod
1993   Komínek 75 - 77
1993   Jan Kudláček: Ilustrace
1993   František Janák: Obrazy - sklo
1993   Roman Podrázský: Plastiky, obrazy
1993   Česká malba z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
1993   Současná česká ilustrace
1993   Jiří Vašica: Hračky značky Design Vašica
1993   Radomír Dvořák: Sochy
1994   Dětská knižní ilustrace ze sbírek Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
1994   Ilja Sainer: TAT TWAM ASI (Kresby a objekty / Fragmenty untitled / Výběr 1989-1991)
1994   Bohumil Sláma: Výběr z tvorby
1994   Ernst Degasperi: Kresby - grafiky
1994   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
1994   Současná česká ilustrace
1994   Sdružení keramiků Brno, Stanislav Bartůšek: Kresby a koláže, Stanislav Bittermann: Obrazy
1995   Setkání s uměním v Havlíčkově Brodě
1995   Jaroslav Sůra: Grafika
1995   Jan Exnar, Erica Pedretti, JIří Seifert, Adriena Šimotová: Kresby, objekty
1995   Jan Dvořák: Obrazy, studie
1995   Současná česká ilustrační tvorba
1995   Pavol Michalič: Obrazy
1995   Jánuš Kubíček: Obrazy, grafika
1995   Jiří Zhouf a jeho američtí přátelé
1995   Jaroslav Sůra: Grafika
1995   Ludmila Kováříková: Keramická plastika
1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
1996   Vladimír Groš: Keramika
1996   Lumír Ševčík: Ilustrace
1996   Vladimír Netolička: Obrazy
1996   Karel Svolinský
1996   František Dörfl: Výběr z tvorby
1996   Eva Brodská: Goblény, kresby
1996   Lubomír Dostál: Keramika, obrazy
1996   Jack Larned, William Horace Littlefield, Taro Yamamoto: Obrazy, kresby, koláže, grafika
1996   Recitál Václava Koubka
1997   Jaroslav Šerých: Obrazy
1997   Věroslav Bergr: Obrazy, sochy, ilustrace
1997   Mojmír Preclík: Sochy, kresby
1997   Ženy a květiny (Obrazy a sochy ze sbírek Horácké galerie v Nové Městě na Moravě)
1997   Divadelní představení japonského loutkáře Noriyukiho Sawi
1997   John Grillo a jeho cirkus (Malba)
1997   Hana Exnarová: Keramika
1998   Venda Truhlářová: Obrazy
1998   Božena a Boris Kjulleněnovi: Obrazy, kresby, sochy
1998   Jindřich Prucha: Obrazy - kresby
1998   Jiří Mědílek: Obrazy, kresby, grafika
1998   Jiří Šimek: Obrazy, loutky, sochy
1999   Současná česká ilustrační tvorba
1999   Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava
1999   Konfrontace - architektura Brodu v minulosti a dnes
2000   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem
2000   Jiří Jirmus: Obrazy z 90. let
2000   Jaroslav J. Alt: Obrazy
2000   Jiří Kodym: Barevné dřevořezy
2000   Jitka Walterová: Letem světem akvarelem
2000   Jaroslav Řehna: Sochy
2000   Současná česká ilustrační tvorba (Ilustrace oceněné výroční Zlatou stuhou)
2000   Miroslava Zychová: Ta realita (Obrazy 1966 - 2000)
2001   Milan Krajíček: Sklo
2001   Eelis Iivanainen: Kresby, Jaroslav Němec: fotografie, Ladislav Vašek: Fotografie
2001   Richard Pešek: Obrazy, kresby, plastiky
2001   Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda)
2001   Pavel Jakub Ryba: M.T.S. art ensemble
2001   Dětská tvořivost (Výstava dětských prací prací výtvarného kroužku při Galerii výtvarného umění)
2001   Bohumír Komínek: Obrazy
2002   Josef Kremláček: Ilustrace a volná tvorba
2002   Jana Sigmundová: Ilustrace a knižní tvorba
2002   Přírůstky do sbírek 1992-2002
2002   Jiří Trnka: Loutkový a kreslený film
2002   Současná česká ilustrační tvorba
2002   Bohuslav Reynek 1892 - 1971
2002   Radomír Dvořák: Fotografika
2002   Radomír Dvořák: La primavera (Fotografika)
2002   Zdeněk Maixner: Sochy
2003   Současná česká ilustrační tvorba
2003   Výstava Jaroslava a Jáchyma Šerých Posvém po svém
2003   Václav Karel 1902-1969
2003   Český animovaný film
2003   Loutky (Václav Krčál - řezbář, Marcela Krčálová návrhy a realizace kostýmů)
2003   Puzzle z galerie
2003   Dětská tvořivost
2004   Jiří Samek: Grafika
2004   Dialog. (Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie)
2004   Venda Truhlářová: Retrospektivní výstavy k životnímu jubileu
2004   Lucie Dvořáková: Ilustrace
2004   Svatopluk Sulek: Barevná exprese
2004   Současná česká ilustrační tvorba
2004   Jiří Šlitr: Hudba a ženy
2004   České malířství 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2004   Dialog. Vladislav Krédl: Fotografie, Marie Tomášová: Tapiserie
2005   Pavel Sukdolák: Grafické dílo
2005   Ludmila Jandová: Hlubotisky z padesátých až devadesátých let
2005   Pavel Jakub Ryba: Mind the Step
2005   Jan Jůzl a jeho žáci
2005   Noc v galerii
2005   Jiří Jun: Trialog, Zbyněk Semerák: Tempery, Jolan Nováková: Nálezy
2005   Roman Kysela: Indie barevná a černobílá
2005   Dny otevřených dveří v naší galerii
2005   Komiks 04
2007   Jan Zrzavý na Vysočině (Jan Zrzavý na fotografiích Václava Chocholy v letech 1944-1977)
2009   Přednáška k výstavě Antonín Waldhauser
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Výstava členů a hostů výtvarného odboru Umělecké besedy)
2010   Pavel Sukdolák: Pastely
2010   Petr Hejný: Obrazy, objekty, pastely
2011   Jan Moravec: Kresby a grafiky
2011   Kouzelný svět Karla Franty
2012   Bohuslav Reynek, Jaroslav Libra
2012   Jaroslav Panuška 1872 - 1958
2012   13. Trienále českého ex libris
2013   Jedinečný svět Kamila Lhotáka
2013   Ladislav Čepelák: Půlstoletí grafické tvorby 1949-1999
2013   Galina Miklínová: V kanafasu
2014   Miroslav Wagner: Grafika a práce na papíře
2014   Venda Truhlářová: Vzpomínky z cest
2014   Majoucta, pane Hlinomaz! (Výběr z výtvarného díla Josefa Hlinomaze (1914 - 1978))
2015   Baořez (15 let 15 autorů z Baobabu)
2015   Pavel Sukdolák: V čase (Výstava k 90. narozeninám)
2015   Filmfárum (Do třetice všeho dobrého)
2015   Poklady Vysočiny (Muzejní poklady. Galerijní poklady)
2016   Broučci Jana Karafiáta
2016   Karel IV. v současné české ilustraci a grafice
2016   Josef Lada nejen dětem
2016   Příběhy brodských domů
2016   Zpívánky Kornélie Němečkové
2017   Oldřich Jelínek: Známý neznámý
2017   Smích skrz slzy (Česká karikatura 20. století nejen z sbírke Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2017   Nizozemská barokní malba
2017   Alois Mikulka: Létat je tak snadné
2017   Živý svět Anny Vojtěchové
2017   Hollaristé minulosti a přítomnosti
2018   Pour féliciter 2019
2019   Halina Weissová: Srdečné pozdravy ze Švýcar
2019   Šperk & kov & kámen
2019   Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka
2019   Příběhy staré Persie
2019   Noc v galerii 2019
2019   Femme fatale (České malířky s pařížskou zkušeností)
2019   Rössler, Funke, Sudek (Průkopníci moderní české fotografie)
2019   Josef Honys 1919-1969
2019   Milan Med: Krása pohybu
2019   Josef Saska: Síla barvy
2020   Renáta Fučíková: Svět v ilustracích
2020   Sklo v (o)kovech
2020   Noc v galerii 2020
2020   Potvorové Aloise Boháče
2020   Naše mysl je větší než svět
2020   Sklo jako šperk (Oliva glass)
2020   Reynkovo léto
Picture
published, author, title (subtitle)
nedatováno   Jaroslav Panuška, Mamut - doba ledová
nedatováno   Jaroslav Panuška, Slovanské hradiště
Drawing
published, author, title (subtitle)
1906   Jaroslav Panuška, Červený kohout