Pavel Brázda

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Čestmír Jeřábek: Někomu život, někomu smrt..., Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 4-
1992   Vy a výstavy (20. 4. - 26. 4. 1992), Respekt, , , 1992/04, 16-16
1995   Příběh Divadla v Nerudovce (Rozhovor Marcely Pánková s Jarmilou Šerou), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 33-40
1997   Ztráty a nálezy (Událost), Lidové noviny, , , 1997/04/12, 3-3
2000   Konec začátkem!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 20, 2000/10/12, 3-3
2000   Druhé patro (Stálá expozice umění 19. a 20. století - 2. část), Reflex, , 42, 2000/10/19, 97-97
2000   Konec světa, jak má být? (Praha, Národní galerie, Palác Kinských, Konec světa?, 26. 5. - 19. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 14-15, 2000/07/13, 1-4
2010   Ráj, který se neuskutečnil, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 12, 2010/06/10, 1-5
2010   Umění ponurých let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 2010/08/26, 12-16
2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 2-2
2013   Osobnost roku 2012, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 3, 2013/02/07, -